Revízie projektu Print
Written by Administrator   
Wednesday, 16 September 2009 07:45

Zakladná myšlienka je tá, že pri každom úspešnom uložení projektu sa vytvorí nová verzia projektu, ktorá má svoje číslo a svoj čas. Následne je možné sa vrátiť k ľubovolnej verzii tohto projektu.

Založíme si nový projekt:

Uložíme si tento projekt, kliknutím na tlačítko Ulož projekt.

Vytvorila sa nová verzia (revízia) projektu.

 

Keď následne zmeníme niečo v projekte (zmenil sa počet km, cena a dátum uvedenia)

a chceme sa vrátiť k pôvodnej verzii, tak klikneme na tlačítko revízie projektu (tlačítko sa nachádza nad tlačítkom Odstráň vozidlo, stroj), následne sa zobrazia všetky verzie projektu.

 

 

Vyberieme si verziu a klikneme na OK.

 

Stávajúca aktuálna verzia projektu sa nahradí touto verziou a vrátime sa k pôvodnemu stavu:

 

 

 

Oprava chybných projektov

 

Súbory atx, ktoré sa nedajú otvoriť, lebo sú poškodené, sa zobrazia v novej záložke Chyby.

 

 

V tabulke sa zobrazia chybné súbory, ktoré sa nedajú otvoriť.

Užívatel má možnost opraviť súbor kliknutím na tlačitko Opraviť chybu. Zobrazia sa mu všetky revízie a on si vyberie požadovanú verziu, ktorou sa nahradí poškodený aktuálny subor.

 

Ak k danému súboru neexistuje žiadna revízia, tak bohužial súbor sa nedá opraviť a dá sa jedine zmazať. (Kliknutím na tlačítko Zmazať súbor)

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 13 March 2012 15:33